جمعه بازار

در جمعه بازار یک‌دو‌سه کیف، شما با خرید هر یک از محصولات زیر در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، یک هدیه هم دریافت می‌کنید. تصویر هدیه هر کالا در تصویر اصلی محصول مشخص بوده و در بخش توضیحات نیز درج شده است.

مانده تا شروع جمعه بازار: